IDEJE IN NASVETI

UČENJE BESED

Logopedski kotiček | 5. junija, 2017

Odrasli imajo pomembno vlogo pri otrokovem učenju novih besed. Ko v vsakdanjem pogovoru in interakciji z otroki uporabljajo nepoznane besede ter jim nudijo razlago njihovega pomena, jim pomagajo pri širjenju besedišča. Količina besed, ki jih uporabljajo starši, znatno spodbuja širjenje…..

Preberite več

USTVARJANJE KOMUNIKACIJSKIH PRILOŽNOSTI

Logopedski kotiček | 29. maja, 2017

Otrokov razvoj govorno-jezikovne komunikacije lahko spodbujamo z majhnimi spremembami v interakciji in s prilagoditvami otrokovega vsakodnevnega okolja. Komunikacijske priložnosti so situacije v otrokovem naravnem okolju, ki ga spodbujajo k izražanju. Z ustvarjanjem tovrstnih spodbud tekom celotnega dneva povečujemo priložnosti za…..

Preberite več

KAKO IN KAKŠNA VPRAŠANJA POSTAVLJATI OTROKOM?

Logopedski kotiček | 15. maja, 2017

Malčki in mlajši predšolski otroci še ne zmorejo učinkovito sporočiti svojih misli in želja, zato jim odrasli, v želji po pomoči, postavljajo številna vprašanja. Vprašanja zastavljajo, da bi ugotovili, kaj otrok želi (na primer: »Boš pil?«), da bi preverili, če…..

Preberite več

UČENJE IZBIRE

Logopedski kotiček | 8. maja, 2017

Izbiranje je ena izmed zgodaj razvijajočih se veščin, ki se jo otrok nauči. Ko malčki postajajo vedno bolj samostojni, se njihova želja po kontroli nad okoljem veča. Z nudenjem možnosti izbire malčku nudimo več kontrole, prav tako pa mu sporočamo,…..

Preberite več

VERBALNE RUTINE

Logopedski kotiček | 1. maja, 2017

Verbalne rutine so besede oziroma izjave, ki so predvidljive in se pojavljajo vedno ob istem času v isti aktivnosti. Tovrstne rutine so prisotne v repetativnih knjigah, pesmicah in prstnih igrah, v različnih igrah in dnevnih rutinah. Predvidljivost in ponavljajoča se…..

Preberite več