SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE S PETJEM

Tako dojenčki, malčki kot tudi starejši predšolski otroci se navdušujejo nad glasbo, zato lahko z različnimi aktivnostmi, ki vključujejo glasbo, pričnete že zelo zgodaj. Prepevanje pesmic namreč dokazano pozitivno vpliva na otrokov kognitivni in socialni razvoj ter spodbuja različna področja govorno-jezikovne komunikacije.

Pomembno je, da ustvarite številne priložnosti za otrokovo aktivno vključevanje v glasbene aktivnosti oziroma petje. Izbira primernih pesmic in z njimi povezanih aktivnosti je seveda odvisna od otrokove razvojne stopnje, starosti in njegovih interesov. Dojenčki nas med petjem sprva predvsem opazujejo, kasneje pa občasno že imitirajo. Malčki pred tretjim letom med prepevanjem običajno zmorejo zapeti nekaj ključnih delov besedila, okoli tretjega leta pa otroci ponavadi že v celoti prepevajo enostavnejše in njim znane otroške pesmice.

Za najmlajše izbirajte preproste pesmice, ki so predvidljive in imajo besedilo, ki se večkrat ponovi. Zelo spodbudne so ritmične izštevanke ali prstne igre, kjer izgovarjate ali prepevate enostavno besedilo ob dotikanju otrokove dlani in prstov. Za starejše predšolske otroke pa lahko izberete pesmice z malce daljšim besedilom in nepoznanimi besedami.

Pri glasbenih aktivnostih ne bodite obremenjeni s tem, ali dobro pojete, ali ujamete ton in ali imate odličen posluh. Bodite le sproščeni in igrivi. Otrok veliko bolj kot ob poslušanju pesmic preko CD ali USB predvajalnika, radia in drugih naprav uživa v zabavnem sodelovanju in interakciji z vami. Med skupnim petjem se namreč razvija povezava med odraslim in otrokom.

Pojete lahko kjerkoli in kadarkoli. Zelo priporočljivo je prepevati v času dnevnih rutin (na primer med umivanjem, oblačenjem in igro), saj  tako ponavljate pesmice ob istem času v isti otrokovi rutini. Na ta način bo otrok slišal določeno melodijo in besedilo večkrat znova ter znova. Kadar otroci med dnevno rutino ne sodelujejo in se vam upirajo, lahko petje uporabite tudi za večjo motivacijo in preusmerjanje vedenja. Določene pesmice so primerne tudi za čas pred spanjem. Takrat izbirajte bolj umirjene pesmi, ki ne vključujejo veliko aktivnega udejstvovanja. Primeren čas za petje pa je lahko tudi med vožnjo v avtomobilu, ko nam pogosto zmanjka idej za kratkočasenje.

Tudi pri petju z otrokom je priporočljivo, da se, če se le da, odrasli najprej spustite na njegovo fizično raven. Lahko počepnete, se usedete oziroma uležete na tla nasproti otroka. Pri tem pomembno, da vzpostavite očesni kontakt, saj se tako prepričate, da je otrok pozoren na vas in da vas posluša. Na ta način bo pogosteje vzpostavljal interakcijo z vami, hkrati pa bo imel priložnost, da se nauči novih besed, različnih obraznih izrazov in dejanj, ki spremljajo vaše petje.

Izjemno pomembno je, da sledite otrokovim zanimanjem in interesu. Prepevajte pesmice z njemu všečno vsebino. Otroka opazujte v različnih rutinah, aktivnostih in v vsakodnevnih dejavnostih ter bodite pozorni na to, kaj ga zanima. Kadar v interakaciji z otrokom, bodisi v pogovoru bodisi pri igri, upoštevate njegova zanimanja, je le-ta bolj motiviran za komunikacijo z vami. Prav tako obstaja večja verjetnost, da si bo, kadar sledite njegovim interesom, zapomnil nove besede in informacije o tistih stvareh, ki ga v danem trenutku zanimajo in je na njih še bolj pozoren.

Ključno je seveda ponavljanje, ki otrokom omogoča, da se učijo novih besed in širijo besedišče, zato morate biti potrpežljivi. Otrok mora slišati pesmico dovolj pogosto, da jo prepozna in si jo zapomni, prav tako pa mora biti na določeni stopnji v govorno-jezikovnem razvoju, da se lahko vanjo aktivno vključi. V besedilih pesmi pa pogosto srečamo otrokom nepoznane besede. Te si zapomnite in jih pogosto ponavljajte v različnih situacijah, s čimer malčku nudite več priložnosti, da jih večkrat sliši in se jih nauči ter njihov pomen tudi razume.

Da lahko otrok pri petju še aktivneje sodeluje, je potrebno ustvarjati čim bolj zabavne aktivnosti. Z malčki lahko preko petja razvijate tudi posnemanje različnih zvokov ali oglašanja živali oziroma onomatopej (na primer s pesmico z naslovom Na kmetiji je lepo). Vključite gibanje in ritem ter ponazorite del pesmice z obraznimi izrazi in gibanjem telesa (na primer, da po ritmu udarjate z rokami po nogah ali da del pesmice ponazorite s kretnjami rok kot v pesmici z naslovom Avto). Če najmlajši tega ne zmorejo sami, jim pomagajte (na primer tako, da poprimete njihove roke in aktivnost izvajate skupaj z njimi). Če se otrok temu upira in v aktivnosti ne uživa, s tem prenehajte in mu dovolite, da se izrazi na svoj način. Ob prepevanju lahko otroku ponudite boben za udarjanje po ritmu (če bobna nimate, pa lahko uporabite posodo, na katero otrok udarja z leseno žlico).

Med petjem se lahko ustavite in čakate. S pomočjo premorov otrokom pomagate, da vas bodisi prosijo za nadaljevanje s petjem ali pa tako ustvarite priložnost, da sami dopolnijo del verza, ki sledi. Priporočljivo se je ustavljati na koncu verza pesmice ali kitice. Premor lahko naredite pred zadnjo besedo v vrstici in počakate, če vas bo otrok dopolnil (na primer v pesmi Kuža pazi zapojete: »Kuža pazi, z repkom miga, vstane, leže…« Nato naredite premor in počakate, če vas bo otrok dopolnil s petjem, ki sledi: »Tačko da.«) V primeru, da tega še ne zmore, del besedila po premoru dopolnite vi in mu s tem nudite ustrezen verbalni model.

Ko otrok pesem že dobro pozna, pa lahko, da bi še bolj pritegnili njegovo pozornost, del besedila zapojete na drugačen in smešen način, lahko ga tudi priredite in počakate na otrokovo reakcijo (na primer hecno prepevate pesem z naslovom Marko skače: »Marko skače, Marko skače, po rdeči trati…«).

Zelo zabavno in spodbudno je, če pesmice ustvarite sami. Pri tem uporabite preprosto melodijo, ki jo otrok že pozna ali pa se spomnite svoje. Vsebina pesmice naj govori o stvareh, ki so otroku všeč. V pesmi večinoma uporabljajte besede, ki jih otrok že razume, dodajte pa tudi nekaj takih, ki jih še ne pozna. Te nanizajte na konec verzov pesmi, s čimer jih še bolj poudarite. Pesmici dodajte tudi onomatopeje, igrive gibe telesa in zanimive obrazne izraze.

Vir:

Coleman, H. (2017). Developing speech and language skills through songs. Pridobljeno s https://speechbloguk.com/developing-speech-language-skills-songs/

Lowry, L. (2011). How to Sing with Babies ‘The Hanen Way’. Pridobljeno s http://www.hanen.org/Helpful-Info/Fun-Activities/How-to-Sing-with-Babies-The-Hanen-Way.aspx

Lowry, L. (2011). How to Sing with Toddlers ‘The Hanen Way’. Pridobljeno s http://www.hanen.org/Helpful-Info/Fun-Activities/How-to-Sing-with-Toddlers-The-Hanen-Way.aspx