GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ

UČENJE PREDLOGOV

Logopedski kotiček | 10. aprila, 2019

Predlogi so besedne vrste, s katerimi opišemo položaj oziroma lokacijo določenega predmeta ali osebe. Razumevanje osnovnih predlogov se razvija že zelo zgodaj in večina otrok do tretjega leta starosti pravilno razume ter tudi pravilno uporablja nekaj osnovnih predlogov. Da bi…..

Preberite več

KAZANJE S PRSTOM

Logopedski kotiček | 18. septembra, 2017

Kazanje s prstom je gesta, s katero pokažemo na nek predmet, dogodek ali lokacijo nečesa. Dojenčki in malčki kažejo s prstom na predmete z namenom, da bi jih pridobili, da bi odrasel nekaj naredil s konkretnim predmetom ali pa le…..

Preberite več

POMEMBNOST GEST

Logopedski kotiček | 11. septembra, 2017

Razvoj in uporaba gest predstavljata izjemno pomemben del otrokovega zgodnjega razvoja govorno-jezikovne komunikacije. Še preden otrok izgovori prve besede s pomenom, svoje želje, potrebe in ideje drugim sporoča s pomočjo različnih gest. Tako geste dojenčkom in malčkom omogočajo komunikacijo in…..

Preberite več

RAZVOJ GEST

Logopedski kotiček | 4. septembra, 2017

Razvoj komunikacije se pri otrocih prične že v prvem letu starosti in ne zajema le učenja govora. Pomembno osnovo za govorno-jezikovni razvoj predstavlja razvoj in uporaba gest v zgodnjem obdobju. Geste se razvijajo po določenem zaporedju, ki pa se lahko…..

Preberite več

RRRRR!

Logopedski kotiček | 27. marca, 2017

Glas /r/ je motorično izjemno zahteven in se v razvoju vseh glasov pojavlja med zadnjimi. Otroci lahko glas /r/ v besedi povsem izpustijo (omisija), ga zamenjujejo z drugimi glasovi (substitucija), ali pa ga izgovarjajo nepravilno (distorzija). Izreka glasu /r/ je…..

Preberite več

MOTNJE IZREKE GLASOV

Logopedski kotiček | 20. marca, 2017

Motnje izreke glasov so pogoste pri predšolskih in šolskih otrocih, prav tako pa so v določenem odstotku prisotne tudi pri odraslih. Starši pogostokrat menijo, da se bodo odstopanja v izreki določenih glasov spontano popravila z razvojem otroka, vendar v večini…..

Preberite več

RAZVOJ GLASOV PO STAROSTI

Logopedski kotiček | 13. marca, 2017

Razvoj glasov pri otroku poteka po določenem zaporedju. Glasovi, kot so /p/, /b/ in /m/, se v razvoju glasov pojavljajo med prvimi, šumniki in glas /r/ pa se v razvoju glasov pojavljajo zadnji. V primerjavi z vrstniki lahko nekateri otroci…..

Preberite več