MIT: UPORABA GEST IN KRETENJ ZAVIRA RAZVOJ OTROKOVEGA GOVORA

Kadar govorimo o razvoju otrokovega govora, mnogi pomislijo na trenutek, ko prične otrok izgovarjati prvo besedo in ko začne svojemu besednjaku dodajati nove besede in stavke. Starši pogosto ravno v času razvoja besednega izražanja dobijo občutek, da otrok pridobiva bolj aktivno vlogo pri sporočanju. Še pred pojavom besednega izražanja pa že kot dojenčki zmorejo svoje želje, potrebe in ideje drugim sporočati tudi nebesedno, največkrat ravno s pomočjo različnih gest in kretenj. Otroci se s posnemanjem okolice naučijo dajati, segati, odkimavati, prikimavati, mahati, ploskati, pošiljati poljube, dajati petko in podobno. Ponavadi velja, da naj bi dojenčki in malčki v obdobju med devetim in šestnajstim mesecem starosti vsak mesec usvojili vsaj dve novi gesti. Kljub vsemu pa se med starši večkrat pojavljajo negotovosti o tem, ali je uporaba gest in kretenj sploh smiselna, ali jih spodbujati in ali jih sploh dosledno uporabljati.

Strah, da bi pretirana uporaba gest in kretenj lahko zavirala otrokov govorno-jezikovni razvoj, je neutemljen, saj je dokazano, da odrasli, ki besede v svoji izjavi podkrepijo z gestami, malčku nudijo pomoč pri učenju in razumevanju pomena različnih besed, kar pomembno vpliva na razvoj njegovega besedišča. Z uporabo različnih kombinacij geste in besede lahko otroku pomagajo tudi pri izražanju v kratkih stavkih.

Raziskave tudi kažejo, da najmlajši, ki dosledno uporabljajo geste, poleg bogatejšega besedišča izkazujejo tudi boljše jezikovne spretnosti, kar kasneje pomembno vpliva na njihov akademski uspeh.

Spodbujanje uporabe gest pri otrocih, ki še ne govorijo oziroma se izražajo le s posameznimi besedami pa spodbuja tudi na čustveni razvoj. Z vključevanjem gest v otrokovo komunikacijo vplivamo na zmanjšanje stiske, ki jo lahko občutijo, kadar ne zmorejo jasno izraziti svojih misli. Obenem pa ima uporaba gest pozitiven vpliv tudi na otrokov socialni razvoj, saj z gestami pridobivamo in zadržimo pozornost druge osebe.

Viri:

Andrews, B. (2017). 10 Speech and Language Development Myths – Fact or Fiction. Pridobljeno s http://www.thespeechdynamic.com/fact-or-fiction/.

Marinovich, A. (2016). Baby Sign Language: Tips and Research. Pridobljeno s https://learnwithless.com/podcast/whysign/ .

Lowry, L. (2012). Does Baby Sign Make a Difference? Pridobljeno s http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/Does-Baby-Sign-Make-a-Difference-.aspx.

Lowry, L. (2016). The Importance of Gestures. Pridobljeno s http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/The-Importance-of-Gestures.aspx.