TEMA MESECA

SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE OTROK OB NAKUPOVANJU

Logopedski kotiček | 12. junija, 2019

Nakupovanje je eno izmed bolj ali manj priljubljenih opravil za otroke in starše. Nekateri otroci namreč uživajo pri sodelovanju ob obisku prodajaln, medtem ko druge tovrstna situacija posebej ne zabava. Kljub vsemu pa je lahko tudi nujen opravek, kot je…..

Preberite več

SLIKANICE BREZ BESEDILA

Logopedski kotiček | 10. oktobra, 2018

Številni starši in njihovi otroci uživajo v skupnem prebiranju različnih slikanic, tj. knjig, ki vsebujejo besedilo in zanimive ilustracije, ki se navadno navezujejo na zgodbo v knjigi, hkrati pa jo tudi dopolnjujejo v neko zaključeno vsebino predstavljene zgodbe. Malo manj…..

Preberite več

SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE S PETJEM

Logopedski kotiček | 13. junija, 2018

Tako dojenčki, malčki kot tudi starejši predšolski otroci se navdušujejo nad glasbo, zato lahko z različnimi aktivnostmi, ki vključujejo glasbo, pričnete že zelo zgodaj. Prepevanje pesmic namreč dokazano pozitivno vpliva na otrokov kognitivni in socialni razvoj ter spodbuja različna področja…..

Preberite več

KAKO KOMUNICIRATI Z OTROKOM?

Logopedski kotiček | 14. februarja, 2018

V predšolskem obdobju poteka nagel razvoj govorno-jezikovne komunikacije. Dojenčki se učijo predvsem osnov komunikacije, malčki tvorijo prve stavke in vsak dan usvajajo številne nove besede, predšolski otroci pa poleg širjenja besedišča in razvoja pripovedovalne zmožnosti usvajajo tudi številna slovnična pravila……

Preberite več

IGRAČE, KI SPODBUJAJO RAZVOJ GOVORA, JEZIKA IN KOMUNIKACIJE

Logopedski kotiček | 6. novembra, 2017

Trgovine dandanes ponujajo širok razpon najrazličnejših igrač, zaradi česar so odrasli pogosto v dilemi pri izboru najbolj primernih igrač za različno stare predšolske otroke. Določene igrače so lahko izjemno privlačnega videza, vendar niso najbolj spodbudne za otrokov razvoj. Pri izboru…..

Preberite več

IMITACIJA

Logopedski kotiček | 9. oktobra, 2017

Imitacija je sposobnost posnemanja drugih oseb, ki se prične pojavljati precej zgodaj v otrokovem razvoju. S pomočjo imitacije otroci pridobivajo nove veščine in postajajo spretnejši v interakciji z drugimi. Imitacija ima namreč ključno vlogo za razvoj otrokove komunikacije, interakcije, izmenjave…..

Preberite več

POMEMBNOST GEST

Logopedski kotiček | 11. septembra, 2017

Razvoj in uporaba gest predstavljata izjemno pomemben del otrokovega zgodnjega razvoja govorno-jezikovne komunikacije. Še preden otrok izgovori prve besede s pomenom, svoje želje, potrebe in ideje drugim sporoča s pomočjo različnih gest. Tako geste dojenčkom in malčkom omogočajo komunikacijo in…..

Preberite več

UČENJE BESED

Logopedski kotiček | 5. junija, 2017

Odrasli imajo pomembno vlogo pri otrokovem učenju novih besed. Ko v vsakdanjem pogovoru in interakciji z otroki uporabljajo nepoznane besede ter jim nudijo razlago njihovega pomena, jim pomagajo pri širjenju besedišča. Količina besed, ki jih uporabljajo starši, znatno spodbuja širjenje…..

Preberite več

VERBALNE RUTINE

Logopedski kotiček | 1. maja, 2017

Verbalne rutine so besede oziroma izjave, ki so predvidljive in se pojavljajo vedno ob istem času v isti aktivnosti. Tovrstne rutine so prisotne v repetativnih knjigah, pesmicah in prstnih igrah, v različnih igrah in dnevnih rutinah. Predvidljivost in ponavljajoča se…..

Preberite več

SPODBUJANJE JEZIKOVNEGA RAZVOJA S KNJIGAMI

Logopedski kotiček | 3. aprila, 2017

Pri predšolskem otroku poteka razvoj jezika izjemno hitro. Branje knjig skupaj z njim predstavlja priložnost za spodbujanje jezikovnega razvoja, hkrati pa krepi odnos med otrokom in staršem. Otroci morajo biti vključeni v številne jezikovne interakcije z odraslimi, ki jim pojasnijo…..

Preberite več