DEJSTVO: DEČKI PRIČNEJO GOVORITI KASNEJE KOT DEKLICE

Na splošno velja, da dečki pričnejo uporabljati prve besede in tvoriti prve stavke nekoliko kasneje v primerjavi z deklicami. Deklice tudi prej razumejo in uporabljajo več različnih besed ter tvorijo daljše in kompleksnejše stavke v primerjavi z dečki. Razlike v razvoju govora in jezika med spoloma so torej prisotne, vendar izjemno majhne. Deklice dosežejo določene mejnike prej, vendar te iste mejnike dečki dosežejo le nekaj mesecev kasneje, oboji pa jih dosežejo v starostnem obdobju oziroma razponu, ko so le-ti pričakovani. Kljub temu, da dečki posamezne mejnike v razvoju govora in jezika dosežejo kasneje kot deklice, v govorno-jezikovnem razvoju ne kasnijo, prav tako pa se razlike na področju razvoja govora in jezika med dečki ter deklicami navadno v nekaj mesecih zmanjšajo oziroma niso več prisotne. 

Kljub temu, da so med dečki in deklicami prisotne manjše razlike v razvoju govora in jezika, pa se pri dečkih bistveno pogosteje pojavljajo pomembnejša odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju (razmerje med deklicami in dečki je 1:2 ali celo 1:3). Ob prisotnosti kakršnihkoli večjih odstopanj v govorno-jezikovnem razvoju, je nujen pregled in obravnava pri logopedu, saj v tem primeru prisotne težave niso povezane le z otrokovim spolom.

Viri:

Andrews, B. (2017). 10 Speech and Language Development Myths – Fact of Fiction. Pridobljeno s: http://www.thespeechdynamic.com/fact-or-fiction/

Lowry, L. (2011). Fact of Fiction? The Top 10 Assumptions about Early Speech and Language Development. Pridobljeno s: http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/Fact-or-fiction–The-Top-10-Assumptions-About-Earl.aspx

Tosh, R. (2016). 10 Common Myths about Speech and Language Development. Pridobljeno s: https://chatterbugs.com.au/archives/1630