VERBALNE RUTINE

Verbalne rutine so besede oziroma izjave, ki so predvidljive in se pojavljajo vedno ob istem času v isti aktivnosti. Tovrstne rutine so prisotne v repetativnih knjigah, pesmicah in prstnih igrah, v različnih igrah in dnevnih rutinah. Predvidljivost in ponavljajoča se narava verbalnih rutin malčku olajšata razumevanje dogodkov in besed, ki sledijo. Ko otrok določeno verbalno rutino dovolj dobro pozna, se lahko vanjo aktivno vključi in povsem spontano dopolni manjkajočo besedo oziroma besede v izjavi.

ZAKAJ SO VERBALNE RUTINE POMEMBNE?

Verbalne rutine ustvarjajo priložnosti, da se otrok aktivno vključi v skupno aktivnost. Tovrstne rutine so zabavne in razvijajo povezavo med odraslim ter otrokom. Otroku omogočajo več priložnosti za izmenjavo z drugo osebo, kar je pomembna vaja za kasnejše izmenjave v pogovoru (menjavanje vloge govorca in poslušalca). Z verbalnimi rutinami razvijamo otrokovo razumevanje, prav tako pa omogočajo širjenje besedišča, saj otrok iste besede sliši večkrat. Otrok mora slišati verbalno rutino dovolj pogosto, da jo prepozna, si jo zapomni, prav tako pa mora biti na določeni stopnji v govorno-jezikovnem razvoju, da se lahko vanjo aktivno vključi. Da bi lahko vzpostavili verbalno rutino, je potreben čas, zato bodite potrpežljivi.

KAKO OBLIKOVATI SVOJE VERBALNE RUTINE?

Ko oblikujete svoje verbalne rutine, izberite nekaj ključnih besed ali kratkih fraz, ki jih lahko vedno uporabite na enak način in v isti aktivnosti. Pri tem upoštevajte otrokovo stopnjo razvoja govorno-jezikovne komunikacije (ali otrok komunicira predvsem z gestami, oglašanjem, s posameznimi besedami ali kratkimi frazami). Otrok mora slišati verbalno rutino dovolj pogosto, da jo prepozna in si jo zapomni. S tem povečujemo verjetnost, da bo otrok povezal pomen besed s konkretnimi predmeti in dogodki. Kasneje bo otrok sam izrekel te besede, da bi dopolnil manjkajočo besedo, ko naredite premor v verbalni rutini.

PRIMERI VERBALNIH RUTIN

Repetativne knjige so knjige, v katerih določene izjave ponavljajo skozi celotno zgodbo. Ko otroku knjigo večkrat preberete, jo dobro pozna in se lahko vanjo aktivno vključi. Med branjem knjige se ustavite pred oziroma med ponavljajočo se izjavo. Počakajte, če bo otrok dopolnil manjkajočo besedo oziroma besede.

Knjige z rimami prav tako lahko predstavljajo verbalne rutine. Otroci imajo radi tovrstne knjige in lahko dopolnijo nepopolno izjavo, tudi če se ta izjava ne ponavlja skozi celotno knjigo.

Pesmice in prstne igre so predvidljive, se ponavljajo in vključujejo ritem. Tovrstne aktivnosti izvajajte pogosto, da jih otrok dobro spozna, prav tako pa jih izvajajte počasi. Ustavite se proti koncu izjave in pustite otroku, da jo dopolni z manjkajočo besedo oziroma besedami.

Otroci pogosto začnejo govoriti prave besede, ko ustvarimo verbalno rutino med igro. Opazujte način otrokove igre in dodajte besede ali izjave ter jih ponovite večkrat v tej aktivnosti. Izjavo ponovite vedno ob istem času v aktivnosti in se ustavite, da lahko otrok dopolni del manjkajoče izjave. Primer verbalne rutine med igro je »TRI, ŠTIRI, ZDAJ!« Vedno, preden otrok na primer skoči, recite: »Tri, štiri, zdaj!«  Ko boste verbalno rutino večkrat ponovili in jo bo otrok dobro poznal, naredite premor: »Tri, štiri,…« in otroka pričakujoče opazujete, če bo izjavo dopolnil z besedo zdaj.

V otrokove dnevne rutine, kot so na primer oblačenje, hranjenje, umivanje zob, dodajte predvidljive izjave, ki jih vedno uporabite ob istem času v isti dnevni rutini.