MIT: UPORABA SLIKOVNIH KARTIC SPODBUJA GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ

Slikovne kartice se pogosto uporabljajo pri otrocih, ki še ne govorijo ali pa so se šele pričeli besedno izražati, pa tudi kasneje, ko se že izražajo s posameznimi besedami. S pomočjo slikovnih kartic se najmlajši sicer lahko naučijo številnih novih besed, vendar le kot besedni odziv na sliko, ki prikazuje določen pojem. Četudi otrok pravilno poimenuje določen predmet ali dejanje, ki je prikazano na slikovni kartici, to še ne pomeni, da razume pomen te določene besede in njene pravilne uporabe v različnih vsakodnevnih situacijah. Mlajši predšolski otroci, ki se pričnejo učiti govora, pogosto še ne razumejo, da slika predmeta, ki se nahaja na kartici, predstavlja resničen predmet. Da bi otrok lahko razumel pomen besede in se jo naučil uporabljati v svojem govoru, mora učenje novih besed potekati s konkretnimi predmeti in dejanji v vsakodnevnih aktivnostih. Igra, skupno branje knjig in vsakodnevne rutine omogočajo večkratno ponovitev novih, otroku še nepoznanih besed, kar mu olajša učenje njihovega pomena in pravilne uporabe v izražanju.

Nasveti in ideje, kako otroku pomagati pri učenju različnih novih besed, se nahajajo v spodnjih preteklih objavah:

Viri:

Andrews, B. (2017). 10 Speech and Language Development Myths – Fact of Fiction. Pridobljeno s: http://www.thespeechdynamic.com/fact-or-fiction/

Mize, L. (2016). The Truth about Flashcards for Toddlers Who Don’t Yet Talk. Pridobljeno s: https://teachmetotalk.com/2016/03/29/the-truth-about-flashcards-for-toddlers-who-dont-yet-talk/

Lowry, L. (2011). Fact of Fiction? The Top 10 Assumptions about Early Speech and Language Development. Pridobljeno s: http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/Fact-or-fiction–The-Top-10-Assumptions-About-Earl.aspx