SPODBUJANJE KOMUNIKACIJE, JEZIKA IN GOVORA NA SNEGU

Otroci so nadvse navdušeni nad snegom. Kadar sneži, je z najmlajšimi smiselno čim več časa preživeti zunaj in ga izkoristiti za zabavne aktivnosti, igro in interakcijo. Zunanje zimske aktivnosti predstavljajo tudi najrazličnejše načine za igrivo spodbujanje govorno-jezikovne komunikacije predšolskih otrok.

Med otroki je ena najbolj zaželenih aktivnosti na snegu zagotovo izdelava sneženega moža. Preden pričnete z izdelavo snežaka, lahko otroku pomagate pri spoznavanju časovnih zaporedij. Mlajšemu predšolskemu otroku opišete postopek izdelave sneženega moža in poudarite, kaj boste naredili na začetku, kaj potem in kaj na koncu. Starejše predšolske otroke pa lahko sami povprašate o poteku izdelave snežaka in jim po potrebi pomagate pri razumevanju ter izražanju časovnih zaporedij. Zabavno je, če ste pri izdelavi sneženega moža čim bolj ustvarjalni in uporabite čim več različnih predmetov. Pri tem naj vam pomagajo otroci. Na ta način spodbujate priklic besed, saj mora otrok poimenovati čim več predmetov, ki jih bo v aktivnosti potreboval, hkrati pa spodbujate njegovo domišljijo, ko razmišlja, kako bi določen predmet pri izdelavi lahko čim bolj kreativno uporabil. Ko oblikujete sneženega moža z malčki, jim lahko pomagate pri spoznavanju telesne sheme (na primer malčka lahko vprašate, kje ima sneženi mož nos in kje ga ima on). Mlajši predšolski otroci lahko tudi poimenujejo predmete, ki jih boste uporabili za izdelavo snežaka, hkrati pa lahko predmete, ki jih otroci še ne poznajo, poimenujete vi in jim na ta način pomagate pri učenju besed. Izdelava sneženega moža ponuja tudi številne priložnosti za urjenje razumevanja in izražanja predlogov (na primer na glavi, v roki) in nasprotnih pojmov (na primer majhen lonec, velika metla). S starejšimi predšolskimi otroki lahko pri izdelavi sneženega moža spoznavate tudi stopnjevanje pridevnika z osnovnikom, primernikom in presežnikom (visok snežak, višji snežak, najvišji snežak).

Kepanje je odlična priložnost za spodbujanje malčkovih komunikacijskih veščin. Vsakič, preden vržete kepo, uporabite verbalno rutino: »Tri, štiri, zdaj!« Otroku na ta način nudite govorni model izjave, ki jo bo po številnih ponovitvah najverjetneje uporabill tudi sam.  Pri kepanju se lahko tudi izmenjujete in otroku nudite priložnosti za komunikacijo (na primer, kadar želi priti na vrsto, izrazi: »Še jaz!« ali »Jaz sem na vrsti!«).

Otroci izredno uživajo tudi v sankanju. Pri malčkih lahko tovrstno aktivnost uporabite za ustvarjanje spodbud za komunikacijo. Če ga vlečete na saneh, se lahko na nekaj minut ustavljate in čakate, da izrazi željo po nadaljevanju aktivnosti, kot je na primer »Še!« ali »Naprej!« Pri tem bodite pozorni, da se obrnete proti otroku in ga spodbudite, da vzpostavi tudi očesni kontakt. Če malčka na saneh potisnete z manjšega hriba, lahko uporabite zabavne verbalne rutine (na primer: »Pozor, zdaj!«) in ga spodbudite k izražanju tako, da ob naslednjih ponovitvah del izjave izpustite ter mu omogočite, da jo dopolni.

Ob obilici snega lahko z otroki oblikujete zanimive ledene hiše. V takšnih iglujih se otroci lahko skrivajo in si ustvarijo situacije za simbolno igro. Simbolna igra je namreč tesno povezana z jezikovnim razvojem. Otroci se lahko pretvarjajo, da imajo v ledenih hišah trgovino, avtomehanično delavnico, pekarno in podobno. Omogočite jim, da ven prinesejo plastične predmete za simbolno igro (na primer čajni set, set za peskovnik, otroško orodje) in se z njimi igrajo tudi na snegu. Uporabijo lahko modelčke za piškote ali lončke za peskovnik in ustvarijo snežne potičke. Predhodno lahko pripravite tudi ledene kocke, ki jim dodate jedilne barve. Takšne ledene kocke lahko otroci uporabijo v svoji igri pretvarjanja (na primer se igrajo, da je zelena kocka zelenjava, ki vam jo servirajo na plastičnem krožniku).

Kadar se temperature spustijo pod ničlo, je zelo zabavno pihanje milnih mehurčkov. Le-ti na tako nizkih temperaturah zamrznejo. Zamrznjeni mehurčki bodo všeč tudi malčkom, ki jim lahko v tej aktivnosti pomagate pri razvijanju osnovnih komunikacijskih veščin.

Na snežni preprogi lahko z otroki opazujete stopinje. Vsi mali raziskovalci bodo navdušeni nad obiskom gozda, kjer lahko iščete živalske stopinje v snegu. Otroci lahko ugibajo, kateri živali pripadajo. Mlajši jih lahko oponašajo z zvoki oziroma onomatopejami, večji predšolski otroci pa opisujejo njihov izgled, bivališče in hrano, s katero se prehranjujejo. Čas v gozdu lahko izkoristite tudi za razvijanje slušne percepcije. Otroku naročite, da zapre oči in posluša, kaj sliši. Našteje lahko najrazličnejše zvoke (na primer žival, ki jo sliši v gozdu, avto, ki se vozi v bližini itd.).

Snežna odeja pa ponuja tudi številne priložnosti za najrazličnejše ustvarjalne aktivnosti. Otroci lahko po snegu rišejo. Priporočeno je, da pripravite čopiče in naravne barve s pomočjo jedilnih barv ali začimb za obarvanost. Pri tej aktivnosti lahko spodbujate otroke pri učenju barv. Mlajšim pomagajte s prirejanjem (na primer rumena kot sonce). Pogovarjate se lahko o tem, kaj je otrok narisal in mu postavljate K-vprašanja z vprašalnicami kdo, kje, kaj, kam, kdaj in kako.

Z otrokom lahko sneg izdelate kar doma. Na spletu obstaja kar nekaj receptov za izdelavo domačega snega, ki vsebujejo le nekaj sestavin, postopek priprave pa je izjemno enostaven. Pred začetkom dela otroku na kratko opišite postopek v ustreznem zaporedju in naštejte pripomočke ter sestavine, ki jih potrebujete za izdelavo snega. Otroka aktivno vključite v pripravo domačega snega in komentirajte, kaj počnete, pri čemer upoštevajte otrokovo trenutno stopnjo razvoja govorno-jezikovne komunikacije.