KNJIGA MESECA: ŠŠŠ! IMAMO NAČRT

Knjiga ŠŠŠ! Imamo načrt (avtor Chris Haughton) je čudovita slikanica s preprostim besedilom in enostavnimi ter nazornimi ilustracijami. Slikanica je primerna za vse predšolske otroke in ponuja številne priložnosti za spodbujanje različnih področjih otrokovega govorno-jezikovnega razvoja. Za mlajše predšolske otroke lahko slikanico izkoristite za razvoj razumevanja pomena posameznih besed in spodbujanje izražanja z onomatopejami ter posameznimi besedami. Knjiga ponuja različne teme za pogovor s starejšimi predšolskimi otroki, s katerimi lahko spodbujate njihovo mišljenje, logično sklepanje in pripovedovalno zmožnost.

V zgodbi nastopajo štirje prijatelji, ki se odpravijo na sprehod v gozd, da bi ulovili ptičko. Vsak od nastopajočih likov ima svoj načrt za ujetje ptičke; najmanjši želi ptičko pozdraviti in nahraniti, ostali trije pa se želijo prikrasti za ptičko in jo ujeti naskrivaj, pri čemer si pomagajo z različnimi pripomočki.

Besede, ki so vključene v slikanici, podprite z gestami in gibanjem ter tako pomagajte otroku pri razumevanju njihovega pomena in širjenju besedišča. Ob uporabi onomatopeje ŠŠŠ!, prislonite kazalec na svoje ustnice. Ko liki hodijo počasi po prstih, tudi vi hodite počasi po prstih in spodbudite otroka, da vas posnema. Aktivnost lahko izkoristite za to, da otroku demonstrirate razliko med nasprotnima pojmoma počasi in hitro, tako da hodita najprej počasi, nato pa hitro. Z otrokom se lahko pretvarjate, da plezate po lestvi in veslate po reki, tako kot to počnejo liki. Prav tako se lahko pretvarjate, da tečete, ko pričnejo liki bežati pred jezno ptičko!

Knjiga ponuja številne priložnosti za uporabo onomatopej in drugih zabavnih zvokov, ki so malčkom všeč in jih pogosto pričnejo imitirati ter uporabljati v svojem izražanju, še preden se pričnejo izražati s ‘’pravimi’’ besedami. ŠŠŠ! je onomatopeja, ki se ponavlja skozi celotno slikanico, na določenih delih zgodbe pa lahko vsebino nekoliko prilagodite in uporabite onomatopeje, ki niso vključene v besedilo. Na primer, ko liki prvič lovijo ptico in se zaletijo med seboj, lahko uporabite onomatopejo BUM! Prav tako lahko to onomatopejo uporabite, ko liki padejo z drevesa. ČOF! je prav tako onomatopeja, ki jo lahko vključite v svoje pripovedovanje in jo uporabite, ko liki padejo s hloda v vodo. O JOJ! je onomatopeja, ki jo malčki in odrasli pogosto uporabljajo, ko se nekaj ponesreči ali polomi. Kadar se nastopajočim likom izjalovi njihov načrt, lahko to komentirate z onomatopejo O JOJ!

Slikanica vključuje enostavno besedilo, ki se ponavlja skozi celotno knjigo. Verbalne rutine, ki so vključene v knjigi, kot sta na primer: »ŠŠŠ! Imamo načrt!« in: »Pazi ena, pazi dve, pazi tri… ZDAJ!«, otroku omogočajo širjenje besedišča, saj te besede slišijo večkrat, prav tako pa ustvarjajo priložnosti, da se otroci aktivno vključijo v pripovedovanje z dopolnjevanjem manjkajoče besede oziroma besed. Ko otrok določeno izjavo sliši večkrat in jo že dobro pozna, se ustavite pred zadnjo besedo (na primer: »ŠŠŠ! Imamo…«), pri čemer otroka otroka pričakujoče glede in počakajte, če bo verbalno rutino dopolnil z manjkajočo besedo (na primer načrt).

Knjigo lahko izkoristite za učenje štetja, saj liki vedno, preden skušajo izpeljati svoj načrt za ujetje ptičke, štejejo do tri. Prav tako lahko z otrokom štejete ptičke, ki priletijo, ko najmanjši lik ponudi kruh eni izmed ptičk.

Ilustracije v knjigi so enostavne in konkretne, ponujajo pa številne priložnosti za pogovor z otrokom. Vsak lik ima drug načrt za ujetje ptičke in pri tem uporabi drug pripomoček. Otroka lahko vprašate, kaj misli, da bodo storili s pripomočki, kot so kletka, lestev in hlod ter s tem spodbujate njegovo razmišljanje in logično sklepanje.

Z nazornimi ilustraciji je avtor knjige prikazal tudi različna čustva in obrazne izraze, kot sta jeza in prestrašenost. Z otrokom lahko pogledate ilustracije in se pogovorite o tem, kako se liki počutijo in zakaj otrok meni, da je temu tako.

Knjiga vsebuje odprt konec, ko nastopajoči liki ptice ne ulovijo in se odločijo, da bodo ujeli veverico. S starejšimi predšolskimi otroki se lahko pogovarjate o tem, kako bi se lahko zgodba nadaljevala, ali pa, kako bi se oni lotili lovljenja veverice. S tovrstnimi pogovori spodbujate otrokov razvoj pripovedovalne zmožnosti in domišljije.

V knjigi večji liki ne upoštevajo ideje manjšega lika, kljub temu, da je njegova ideja za ujetje ptičke najbolj uspešna. Z otrokom se lahko pogovorite o tem, kako zelo pomembno je, da poslušamo drug drugega in cenimo ideje ter mnenja vsakogar, ne glede na njegovo velikost in starost.

Knjigo je na voljo za izposojo v večini knjižnic in za nakup v bližnjih knjigarnah. Avtor Chris Haughton na svoji spletni strani (klik: http://www.chrishaughton.com/downloads) ponuja tudi različne aktivnosti, ki jih lahko skupaj z otrokom izvedete po branju knjige, kot je izdelava ptičke za mlajše otroke in zabavna naloga za starejše otroke, v kateri pripravijo in narišejo svoj načrt, kako bi ujeli veverico.