KAZANJE S PRSTOM

Kazanje s prstom je gesta, s katero pokažemo na nek predmet, dogodek ali lokacijo nečesa. Dojenčki in malčki kažejo s prstom na predmete z namenom, da bi jih pridobili, da bi odrasel nekaj naredil s konkretnim predmetom ali pa le zato, da bi preusmerili pozornost odraslega na nek njim zanimiv predmet. Raziskave ugotavljajo, da je uporaba kazalne geste pomembna osnova za razvoj otrokove govorno-jezikovne komunikacije. Kazanje s prstom otrokom pomaga pri širjenju besedišča in razvoju jezika, saj jim omogoča prehod med izražanjem s posameznimi besedami in tvorjenjem kratkih, dvobesednih fraz oziroma stavkov.

RAZVOJ KAZALNE GESTE

Dojenčki okoli osmega meseca starosti razumejo osnovno funkcijo kazalne geste. V tem času se razvija otrokova zmožnost sledenja očesnemu pogledu druge osebe, kar je pomembna veščina, da bi se kasneje naučili tudi sami kazati s prstom. Okoli enajstega meseca starosti dojenčki že pričnejo uporabljati kazalno gesto. Med desetim in dvanajstim mesecem dojenčki pričnejo razlikovati med različnimi komunikacijskimi funkcijami kazalne geste, tj. med imperativno in deklerativno funkcijo. Otroci večinoma uporabljajo gesto kazanja s prstom, da bi pridobili nek predmet od odraslega oziroma, da bi odrasel nekaj naredil s konkretnim predmetom. To predstavlja imperativno funkcijo uporabe geste. Kadar otrok uporabi kazalno gesto, da bi preusmeril pozornost odraslega na nek predmet, tj. da bi z odraslim delil skupen interes o nekem zanimivem predmetu, pa govorimo o deklerativni funkciji. V razvoju se najprej pojavlja razumevanje in uporaba imperativnih gest, kasneje pa se razvije uporaba deklerativnih gest.

Sprva gesta kazanja s prstom morda ni povsem takšna, kot jo uporabljajo odrasli, ampak se otroci sčasoma naučijo, da na predmete, dogodke oziroma lokacije v okolici pokažejo le s kazalcem ene roke, pri čemer so vsi drugi prsti te roke stisnjeni v pest.

VPLIV KAZALNE GESTE NA RAZVOJ GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE

Otroci pogosto kombinirajo kazalno gesto z oglašanjem, predvsem takrat, ko so zelo motivirani za komunikacijo o tem, kar jih zanima. Na ta način želijo doseči, da odrasli pogleda predmet, na katerega kažejo. Zmožnost, da otrok uporabi kazalno gesto in se ob tem hkrati tudi oglaša, je pomembna osnova jezikovnega razvoja. Kadar otroci ne dosežejo svojega cilja prvič, ko uporabijo kazalno gesto, obstaja velika verjetnost, da bodo izrazili nezadovoljstvo in ponovno uporabili kazalno gesto oziroma spremenili svoj način komunikacije, kadar jih druga oseba ne razume.

Številne raziskave so ugotovile, da sta uporaba gest in razvoj govora ter jezika med seboj tesno povezana. Geste predstavljajo osnovo za razvoj besedne komunikacije, saj napovedujejo in omogočajo usvajanje jezika. Otroci, ki v zgodnjem obdobju pogosto uporabljajo kazalno gesto, se prej naučijo novih besed v primerjavi z otroki, ki redkeje uporabljajo kazalno gesto. Otrokove prve besede so pogosto tiste, ki označujejo predmete, na katere je prej kazal, saj odrasli v večini primerov, ko otrok pokaže na nek predmet, ta predmet poimenujejo in s tem otroku pomagajo pri širjenju njegovega besedišča.

Viri:

Andrews, B. (2017). Pointing Power. Pridobljeno s http://www.thespeechdynamic.com/pointing-power/

Cochet, H. & Vauclair, J. (2010). Pointing gesture in young children. Gesture and Multimodal Development, 10(2/3), 129-149. doi:10.1075/gest.10.2.3.02coc