SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE Z BALONI

Malčki in starejši predšolski otroci uživajo v igri z baloni. Radi jih brcajo, tečejo za njimi, jih lovijo ali pa si jih podajajo z drugimi otroki oziroma odraslimi. Večina mlajših predšolskih otrok še ne zmore samostojno napihniti balona, zato baloni predstavljajo odlično komunikacijsko priložnost in igro med odraslim ter otrokom. Poleg ustvarjanja komunikacijskih priložnosti pa baloni ponujajo še številne druge priložnosti za spodbujanje razvoja govorno-jezikovne komunikacije, saj lahko v igri z balonom razvijate otrokovo razumevanje in izražanje, kot tudi širite njegovo besedišče.

Baloni predstavljajo odlično komunikacijsko priložnost, saj jih večina predšolskih otrok še ne zmore samostojno napihniti. Balon najprej le malo napihnite, nato pa počakajte, da vas otrok prosi za še, kar lahko naredi tako, da  vzpostavi očesni kontakt, oziroma sporoči z oglašanjem, gesto ali besedo. Otroku pri tem nudite ustrezen verbalni model, pri čemer upoštevajte njegovo trenutno stopnjo razvoja govorno-jezikovne komunikacije. Če otrok komunicira pretežno neverbalno, mu nudite verbalni model besede še: »Še?«, pri čemer verbalni model besede podkrepite s kretnjo za pojem še. Počakajte, da se otrok odzove na vaše vprašanje z očesnim kontaktom, gesto ali približkom besede še, nato pa mu pritrdite, da ste ga razumeli: »Še!« in ponovno le malo napihnite balon. Kadar otrok že govori posamezne besede, mu nudite verbalni model dvobesednega stavka, pri čemer ga najprej vprašate: »Še balon?« in nato počakajte, da se na vaše vprašanje odzove, kar lahko stori neverbalno oziroma z besedo še ali ja. Otroku nudite verbalni model: »Še balon!« in nato ponovno le malo napihnite balon.

V igri z baloni uporabite verbalno rutino »TRI, ŠTIRI, ZDAJ!« Verbalne rutine so besede oziroma izjave, ki so predvidljive in se v aktivnosti pojavljajo vedno ob istem času in na isti način. Med igro z baloni uporabite verbalno rutino »TRI, ŠTIRI, ZDAJ!« vedno preden spustite nezavezan balon, da odleti po zraku. Takrat, ko rečete besedo zdaj, počakajte, da vas otrok pogleda, nato pa spustite balon. Ko boste verbalno rutino večkrat ponovili in jo bo otrok dobro poznal, naredite v verbalni rutini premor: »Tri, štiri,…« Ob tem otroka pričakujoče glejte, če bo objavo dopolnil z besedo zdaj.

Izbiranje je ena izmed zgodaj razvijajočih veščin, ki se jo otrok nauči. Z nudenjem možnosti izbire otroku sporočate, da je njegovo mnenje pomembno, prav tako pa ima več kontrole nad dogajanjem v okolju. Med igro z baloni otroku ponudite na izbiro dva različna balona, ki sta lahko različnih velikosti, oblik ali barv. Na primer otroku ponudite dva balona različnih barv, med katerima lahko izbira. Bodite pozorni, da ste pri tem na isti fizični višini kot otrok. V vsaki roki držite en balon, ki ga ima otrok na izbiro, pri tem pa pazite, da sta balona dovolj oddaljena od otroka, da ju sam ne more doseči. Ko je otrok pozoren na vas, mu ponudite oba balona na izbiro tako, da poimenujte njuno barvo in ju sočasno ob tem otroku tudi pokažete: »Ali napihnem rumen ali rdeč balon?« Otrok lahko, glede na njegovo trenutno stopnjo razvoja govorno-jezikovne komunikacije, opravi izbiro na različne načine (na primer lahko seže po želenem balonu, nanj pokaže ali pa poimenuje njegovo barvo). Ko otrok opravi izbiro na katerikoli način, mu nudimo ustrezen komunikacijski model, ki je nekoliko nad otrokovo trenutno stopnjo razvoja govorno-jezikovne komunikacije.

Igro z baloni lahko izkoristite za širjenje otrokovega besedišča. Pihate lahko velike in male balone ter balone različnih velikosti, ki jih lahko z otrokom razvrstita od najmanjšega do največjega. Otroku pomagajte pri razumevanju pojmov, s katerimi izražamo velikost, tako, da besedo podkrepite s gesto (na primer, ko govorite o velikem balonu, široko razprite roke, ko pa govorite o majhnem balonu, pa roke le malo razprite). Spremembe v vašem glasu prav tako otroku pomagajo pri razumevanju pojmov velik in majhen (ko govorite o velikem balonu uporabite glasnejši in globji glas, ko pa govorite o majhnem balonu pa uporabite nežnejši glas). Med igro z baloni uporabljate tudi različne glagole, kot so pihati in spustiti.

Z baloni lahko otroku pomagate pri učenju prepoznavanja in poimenovanja barv. Med igro uporabite balone različnih barv. Sprva uporabite le dva balona oziroma dve primarni barvi (na primer rumena in rdeča ali modra in zelena). Kasneje, ko je otrok starejši, lahko uporabite več balonov, ki so tudi drugih barv. Otroku povejte, kateri balon boste napihnili in mu dajte navodilo, da ga poišče: »Poišči rumen balon!« Če otrok pri tem seže po balonu napačne barve, mu pokažite balon prave barve in recite: »Rumen balon! Rumen!« Malčki in mlajši predšolski otroci pogosto barve prepoznavajo in poimenujejo po asociacijah. V tem primeru mu recite: »Poišči balon, ki je take barve kot sonce!« Kasneje, ko otrok prepoznava barve, naj sam pove, kateri balon želi, da ga napihnete, pri čemer lahko barvo poimenuje po asoscijacijah. Otroku pri tem nudite ustrezen verbalni model (na primer, če otrok reče, da želi, da napihnete balon, ki je take barve kot trava, recite: »Zelen kot trava! Zelen.«)