SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE MED VOŽNJO Z AVTOMOBILOM

Otroci se veliko naučijo prav v ponavljajočih situacijah, s katerimi se srečujejo vsak dan. Ena izmed dnevnih rutin je pogosto tudi vožnja z avtomobilom. Med vožnjo v avtomobilu lahko dragocen čas z otroki preživite na zabaven način in ga popestrite z aktivnostmi za spodbujanje govorno-jezikovne komunikacije tako malčkov kot starejših predšolskih otrok.

Otroci med vožnjo zelo radi opazujejo dogajanje v okolju, ki si ga ogledujejo skozi stekla avtomobila. Kadar skupaj z malčkom sedite na zadnjih sedežih avtomobila, izkoristite  to priložnost za komentiranje dogajanja, pri čemer upoštevajte otrokovo trenutno stopnjo razvoja govorno-jezikovne komunikacije (na primer, če otrok še ne govori in le s prstom pokaže na hišo v okolici, komentirajte: »Hiša. Hiša je. Velika hiša.«) Če so otroci že starejši in sami sedijo na zadnjih sedežih ter komentirajo dogajanje v okolju, lahko njihove izjave razširite in jim s tem nudite ustrezen verbalni model (na primer, ko otrok reče: »Mami, pri trgovini je kolo!«, dodajte: »Ja, tam je parkirano zeleno kolo. Vozi ga kolesar. Kolesar je šel v trgovino.«)

Vožnja v avtomobilu predstavlja vsakodnevno situacijo, v katero je smiselno vključevati tudi verbalne rutine.  Gre za besede oziroma izjave, ki so predvidljive in se pojavljajo vedno ob istem času v isti aktivnosti. Oblikujte verbalne rutine, ki jih predstavljajo besede ali izjave, povezane z vožnjo, in jih ponavljajte vedno na enak način. Preden z vozilom speljete, uporabite verbalno rutino: »Pripravljeni, pozor, zdaj!« Ko boste to izjavo večkrat ponovili, se kasneje ustavite pred besedo zdaj in pustite otroku, da jo dopolni z manjkajočo besedo. Primer verbalnih rutin, ki se ponavljajo in so predvidljive ter vključujejo ritem, so lahko pesmice, s katerimi se je zabavno kratkočasiti med vožnjo v avtu. Pojte pesmice z otroku všečno vsebino v počasnejšem tempu. Vključite gibanje in ritem, na primer tako, da ponazorite del pesmice z rokami ali udarjate po ritmu z rokami na nogah. Pesmice večkrat ponavljajte na enak način. Čez čas v želji, da bi otrok dopolnil manjkajočo besedo, naredite premor v zadnjem delu pesmice.

Če z malčki sedite na zadnjih sedežih, se lahko zabavate tudi s prstnimi igrami, kjer ritmično izgovarjate enostavno besedilo ob dotikanju otrokove dlani in prstov. Na ta način z malčki vzpostavljate interakcijo in jih spodbujate k aktivnemu vključevanju v aktivnost.

Čas med vožnjo z avtomobilom predstavlja odlično priložnost tudi za učenje novih besed in glagolov. Otrok lahko svoj besednjak takrat razširi na področju besedišča, ki se nanaša na vožnjo, vozila in promet, na primer bi-bip, peljati, voziti pri mlajših otrocih ter sedež, varnostni pas, prometni znaki, semafor pri starejših predšolskih otrocih. Ker otrok v okolici opazi veliko njemu zanimivih stvari, je smiselno slediti njegovemu interesu. Lahko urite nasprotne pojme (na primer hitro, počasi), barve (na primer zelen avto, rumen avto), količine (na primer trije tovornjaki) in tudi predloge (na primer na strehi avtomobila, ob kolesu). Pomembno je, da otroku pojasnite pomen novih besed in mu pomagate pri njihovem razumevanju.

Med vožnjo v avtomobilu lahko tako mlajše kot tudi starejše predšolske otroke spodbujate k sledenju in razumevanju navodil. Pri malčkih uporabite enodelna navodila (na primer: »Dvigni roke v zrak!«), pri starejših predšolskih otrocih pa večdelna navodila (na primer: »Najprej dvigni levo roko v zrak, nato se z desno popraskaj po nosu in pomežikni!«)

Starejši predšolski otroci lahko med vožnjo v vozilu aktivno sodelujejo v številnih aktivnostih za razvijanje fonološkega zavedanja. Med vožnjo lahko poimenujete stvari, ki jih opazite v okolju in se pričnejo na določen glas, lahko se spomnite čim večjega števila besed na posamezni glas, iščete rime ali naštevate besede, ki se začnejo na enak začetni zlog.

Z verbalno spretnejšimi otroki lahko v avtomobilu tudi odrasli sodelujete v igrah, ki razvijajo slušno pozornost, slušno pomnjenje in domišljijo, kot je na primer izmišljevanje zgodbic, kjer vsaka oseba doda eno poved v izmišljeno zgodbo ob tem, da ponovi tudi prejšnjo poved.