SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE NA OTROŠKEM IGRIŠČU

Otroško igrišče ponuja številne priložnosti za spodbujanje različnih področij otrokove komunikacije, jezika in govora. Večina predšolskih otrok uživa v igri na različnih igralih, bodisi so to gugalnica, tobogan ali plezala. Igro na igrišču oziroma na igralih lahko izkoristite za razvoj otrokovega razumevanja in izražanja ter širjenja njegovega besedišča. Na otroškem igrišču se navadno igrajo tudi drugi otroci, kar predstavlja odlično priložnost, da svojemu otroku pomagate pri razvoju številnih socialnih spretnosti v interakciji in igri z drugimi otroki.

Otroku na izbiro ponudite različne aktivnosti, ki jih lahko počne oziroma jih na otroškem igrišču počnete skupaj. Izbira omogoča otroku več kontrole nad dogajanjem in mu pomaga pri sprejemanju odločitev, prav tako pa spodbuja razvoj govorno-jezikovne komunikacije. Kadar govorite z otrokom, bodite na njegovi fizični višini. Ko je pozoren na vas, ga vprašajte, kaj bi rad počel oziroma, na katero igralo bi rad šel: »Ali greš na gugalnico ali tobogan?« S prstom pokažite na gugalnico, ko rečete gugalnica, in na tobogan, ko rečete tobogan. Počakajte, da otrok sprejme odločitev, kar lahko naredi tako, da pokaže na tisto igralo, na katero bi rad šel, ali pa uporabi besedo. Mlajšim predšolskim otrokom na izbiro ponudite le dve aktivnosti, kasneje, ko so na to pripravljeni, pa jim ponudite na izbiro tri ali več aktivnosti.

Otroško igrišče ponuja številne priložnosti za širjenje otrokovega besedišča. Glagoli so pomemben del otrokovega besedišča, saj mu omogočajo, da tvori zgodnje stavke. Otrok mora sprva razumeti pomen glagola, preden ga lahko uporablja v svojem govoru. Ko otrok na primer skače, komentirajte: »Ti skačeš!« Prav tako lahko tudi vi skačete in ob tem komentirate: »Jaz skačem!« Nekatere akcijske besede, ki jih lahko uporabljate na otroškem igrišču so: skakanje, guganje, plezanje, spuščanje (po toboganu), vrtenje, metanje, lovljenje itd. Poleg glagolov lahko na otroškem igrišču otroku predstavite barve (na primer: »Po kakšne barve toboganu bi se rad spustil?«) in različne nasprotne pojme, kot so visoko in nizko, dolgo in kratko, hitro in počasi itd.

Na otroškem igrišču se lahko osredotočite na otrokovo razumevanje in sledenje navodilom. Navodila so lahko enostavna oziroma enodelna, kot je na primer: »Pojdi na velik tobogan!«, ali sestavljena oziroma večdelna, kot je na primer: »Naprej se dotakni tobogana in nato pojdi na gugalnico!«

Za mlajše predšolske otroke, ki šele pričenjajo govoriti, otroško igrišče predstavlja številne priložnosti za uporabo verbalnih rutin. Verbalne rutine so predvidljive besede oziroma izjave, ki se v določeni aktivnosti pojavljajo vedno ob istem času in na isti način. Primer verbalne rutine, ki jo lahko uporabljate v igri na različnih igralih, je TRI, ŠTIRI, ZDAJ! Na primer, če je otrok na gugalnici in ga gugate, zaustavite gugalnico in recite: »Tri, štiri, zdaj!«, pri čemer ga naprej gugate ob besedi zdaj. To ponovite nekajkrat, nato pa se ustavite, preden rečete besedo zdaj: »Tri, štiri,…« Počakajte, da otrok dopolni verbalno rutino z besedo zdaj oziroma z njenim približkom. Če otrok izjave ne dopolni, jo dopolnite vi. Z večkratnimi ponovitvami verbalne rutine in čakanjem na otrokov odziv, bo malček hitro pričel z dopolnjevanjem verbalne rutine z besedo zdaj.

Na otroškem igrišču je dogajanje v okolju raznoliko, kar predstavlja odlično priložnost, da to komentiramo. Otroci sprva govor uporabljajo predvsem zato, da izrazijo svoje želje in potrebe, zato je pomembno, da jim predstavimo tudi komentiranje oziroma opisovanje dogajanja (na primer: »Vidim otroke, ki se gugajo! Poglej, ptice sedijo na veji!«). Otroka spodbudite, da komentira, kar vidi. Ob tem mu lahko nudite ustrezen verbalni model, pri čemer upoštevajte njegovo trenutno stopnjo razvoja govorno-jezikovne komunikacije.

Na otroškem igrišču lahko otroku pomagate pri razvijanju njegovih socialnih spretnosti, kot so vzpostavljanje očesnega kontakta, začenjanje pogovora, vzdrževanje teme pogovora, postavljanje in odgovarjanje na vprašanja, deljenje igrač oziroma igral itd. Otroci v večini primerov sprva potrebujejo malce pomoči pri vzpostavljanju interakcije z drugimi otroki. Pri tem jim pomagajte z ustreznimi verbalnimi modeli in spodbudami.