SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE PREDŠOLSKIH OTROK V IGRI Z VODO

Igra z vodo predstavlja zanimivo in zabavno aktivnost za predšolske otroke. V vodi se lahko igrajo s svojimi najljubšimi igračami, se pretvarjajo, da kot gusarji potujejo po širnem morju, raziskujejo, kaj se dogaja na in pod vodno gladino ali pa izdelajo svojo vodno mizo. V vodni igri lahko širite otrokov besedišče, razvijamo njegovo igro in mišljenje ter spodbujamo k vzpostavljanju interakcije s sovrstniki in odraslimi.

Sledite otrokovim interesom in njegovi igri. Opazujte, kako se otrok igra z igračami. Morda se bo pretvarjal, da gasilec pluje v svojem čolnu, ali pa se bo odločil, da dojenček potrebuje kopel. Morda bo raziskoval, kateri predmeti potonejo in kateri plavajo na vodni gladini. V vodno igro vključite tiste igrače in predmete, ki izhajajo iz otrokovih interesov. Ko vam otrok pokaže, kako bi se rad igral, se mu pridružite tako, da sledite njegovi igri.

Kadar se z otrokom igrate, bodite nasproti njega in na njegovi fizični višini. Otroku to omogoča, da lažje vzpostavi očesni kontakt in se počuti bolj povezanega z vami, hkrati pa mu tako omogočite lažje učenje iz vaših obraznih izrazov, dejanj in besed.

Če boste izdelali svojo vodno mizo, otroka vključite v proces izdelave. Skupaj z otrokom lahko razmišljate, katere igrače in predmete bi vključili v vodno igro ter jih poiščete po stanovanju oziroma hiši. Otroku boste tako pomagali pri razvoju mišljenja.

Pustite, da se otrok igra na svoj način. Tako je bolj motiviran za igro z vami, saj sledite njemu in njegovi igri ter ne vsiljujete svojih idej.

Pogovor med vodno igro naj bo uravnotežen. Kadar nekaj komentirate ali zastavite vprašanje, poglejte otroka in mu dajte na voljo dovolj časa, da se odzove na vašo izjavo bodisi tako, da nekaj naredi ali da nekaj reče. Otrok lahko komentira, vam zastavi vprašanje ali pa nadaljuje pogovor na drug način.

Otrokov govorno-jezikovni razvoj lahko med vodno igro spodbujate tako, da prestavite novo besedišče in nasprotne pojme. Skupaj z otrokom se lahko odločite, koliko vode potrebujete v kadi ali plastični posodi in ali bo voda globoka ali plitka. Z uporabo posodic in lijakov različnih velikosti lahko otroku predstavite pojme polno, prazno, težko, lahko, ozko, široko, najhitrejši, najpočasnejši itd. Akcijske besede (glagoli), ki jih lahko vključite, so mešati, špricati, nalivati, zdrgniti, potoniti itd. Da bi otrok razumel besedo in si jo čim bolj zapomnil, jo med vodno igro večkrat uporabite, pojasnite njen pomen, ko je to potrebno, in jo kasneje uporabite tudi v drugih vsakodnevnih dejavnostih.

Za spodbujanje otrokovega mišljenja uporabite abstrakten jezik. Jezik lahko uporabljate za pretvarjanje (na primer: »Pretvarjajva se, da je ta posoda gusarska ladja, ki išče zaklad!«). Otroku lahko ponudite pojasnila, kot na primer: »Veter ustvarja valove na vodni gladini.« Z otrokom lahko tudi predvidevate, ali bodo določeni predmeti potonili ali ostali na vodni gladini, preden jih postavite v vodo. Kadar med igro uporabljate abstrakten jezik, nudite otroku nove informacije in mu pomagate pri razmišljanju o svetu okoli njega.

Predšolski otroci se že znajo igrati z drugimi otroki, vendar imajo občasno še nekoliko težav pri deljenju igrač z drugimi in izmenjavi v igri. Vodna igra predstavlja odlično priložnost, da otrokom pomagamo pri skupnem igranju. V igri z vodo ni zapletenih pravil, prav tako pa ima vsak otrok priložnost za igro, če uporabimo več različnih igrač. Kadar se skupaj igra več otrok različnih starosti, se lahko vsak igra na svoj način.

Če se otrok ne želi igrati z vodo v kopalni kadi, umivalniku ali pri vodni mizi, obstajajo številni drugi načini, kako uživati v vodni igri z otrokom. Skupaj lahko zalivate rože ali pa tečete skozi škropilnik. Predšolski otroci uživajo tudi v tem, da vam zunaj pomagajo pri čiščenju različnih predmetov z vodo in krpami. Zabavno pa je tudi, da lahko z velikim čopičem in vodo »barvajo« ograjo ali dvorišče.

Vir: Lowry, L. (2012). Water Play with Preschoolers – The Hanen Way!. Pridobljeno s: http://www.hanen.org/Helpful-Info/Fun-Activities/Water-Play-with-Preschoolers-The-Hanen-Way.aspx