UČENJE GLAGOLOV

Glagoli so izjemno pomembni za otrokov jezikovni razvoj, saj mu omogočajo, da tvori zgodnje stavke. Vsak stavek vsebuje glagol, vrsta glagola pa vpliva na slovnično strukturo stavka. Dvoletni otroci, ki uporabljajo več glagolov, imajo pri starosti dveh let in pol naprednejše slovnične strukture.

KDAJ NAJ BI OTROCI PRIČELI UPORABLJATI GLAGOLE?

Malčki naj bi v svojem besedišču pri dveh letih imeli vsaj nekaj glagolov. Nekateri otroci pri tej starosti uporabljajo tudi 40 ali več različnih glagolov, drugi pa le tri do štiri glagole. Kadar otrok pri dveh letih uporablja le nekaj glagolov, sodi v spodnje povprečje. Slednje ni razlog za skrb, če otrok v obdobju od drugega leta do starosti dveh let in pol vsak mesec usvoji nekaj novih glagolov.

Otroci, ki pri dveh letih še ne uporabljajo glagolov in jih tudi v nadaljnjih šestih mesecih ne usvajajo dovolj hitro, bi lahko imeli odstopanja na področju jezikovnega razvoja. Ti otroci ne zmorejo tvoriti kratkih stavkov, saj v svojem ekspresivnem besedišču (izražanju) še nimajo glagolov. V tem primeru je priporočljiv obisk pri logopedu, ki bo presodil, če malček potrebuje spodbudo in pomoč pri širjenju besedišča.

KAKO OTROKU POMAGATI PRI UČENJU GLAGOLOV?

Napišite seznam glagolov, ki jih otrok razume in pove. Otroci morajo besede najprej razumeti, preden jih pričnejo uporabljati v svojem govoru. Če veste, katere glagole otrok razume, vendar jih trenutno še ne pove, jih večkrat uporabite in ponovite v vsakodnevnih pogovorih, s čimer boste otroku pomagali, da jih prične uporabljati tudi sam.

Razmislite o igračah in aktivnostih, ki jih otrok rad počne, ter razmislite o akcijskih besedah (glagolih), ki so povezani z otrokovimi interesnimi področji. Na primer, če otrok uživa ob kopanju v kopalni kadi, lahko pri tem uporabite in večkrat ponovite glagole, kot so natočiti, čofotati ali umiti. Če se otrok rad igra z avtomobili, lahko v igri z njimi uporabite glagole, kot so peljati, ustaviti ali parkirati.

Otroku pokažite pomen glagolov. Glagoli so akcijske besede, zato vedno, kadar je to le mogoče, izpeljite aktivnost ob tem, ko uporabite glagol v kratkem stavku. Na primer, če otroku pomagate pri učenju besede peljati, vzemite avtomobilček in ob tem, ko ga peljete, komentirajte: »Jaz peljem avto!« Otroku to pomaga pri zapomnitvi nove besede in razumevanju njenega pomena.

Ponavljajte! Otroci morajo pogosto slišati nove besede, preden jih pričnejo uporabljati v svojem govoru. Med aktivnostjo z otrokom večkrat ponovite nov glagol. Ko boste z otrokom naslednjič izvajali isto aktivnost, ponovno večkrat uporabite isti glagol. Kasneje ta glagol uporabite še v drugi aktivnosti. Na primer, če med kopanjem poudarjate besedo natočiti, lahko ta glagol uporabite tudi med vsemi obroki, ko otroku natočite sok v kozarec. Tako bo otrok slišal uporabo glagolov v različnih situacijah.

Vir: Lowry, L. (2016). Verbs Pave the Way for Language Development. Pridobljeno s: http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/Verbs-Pave-the-Way-for-Language-Development.aspx