SPODBUJANJE RAZVOJA GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE Z MILNIMI MEHURČKI

Milni mehurčki so odlična igrača za spodbujanje razvoja govorno-jezikovne komunikacije. Otroci vseh starosti radi pihajo in pokajo milne mehurčke ter opazujejo, kako se premikajo. S pihanjem milnih mehurčkov pridobite in obdržite malčkovo pozornost, prav tako pa lahko pomirite vznemirjenega otroka. Med aktivnostjo pihanja milnih mehurčkov lahko razvijate osnovne komunikacijske veščine in otroka učite zgodaj razvijajočih se glasov ter novih besed.

Pihanje milnih mehurčkov je odlična priložnost za učenje izmenjave: »Jaz sem na vrsti! Zdaj pa ti!« Z otrokom se lahko izmenjujeta v pihanju in pokanju mehurčkov. Osnovne rutine z izmenjavo pripravljajo otroka na kasnejšo izmenjavo v pogovoru.

Z milnimi mehurčki lahko spodbujate vzpostavljanje očesnega kontakta. Milne mehurčke najprej pihajte brez pričakovanja, da vas otrok pogleda, nato pa čakajte, da otrok vzpostavi očesni kontakt, preden jih ponovno pihnete. Pri tem bodite nasproti otroka in na njegovi fizični višini (na primer, če otrok stoji, vi sedite na tleh). Otroka lahko spodbudite, da vzpostavi očesni kontakt tako, da posodo ali palčko postavite v višino svojih oči.

Skupna vezana pozornost je ena izmed osnovnih komunikacijskih veščin. Med pihanjem milnih mehurčkov skupaj z otrokom opazujete, kako se mehurčki premikajo in pokajo. Skupno vezano pozornost vzpostavite tako, da s prstom pokažete na mehurčke in komentirate: »Poglej!« in pri tem pogledate otroka.

Ker majhni otroci težko sami odprejo posodo z mehurčki in s jih težavo samostojno pihajo, je aktivnost pihanja milnih mehurčkov odlična komunikacijska priložnost. Milne mehurčke lahko izkoristite kot komunikacijsko priložnost tako, da jih nekaj časa pihate in se ob tem z otrokom zabavate. Nato pa zaprite posodo z mehurčki, jo dajte otroku in čakajte. Ob tem pričakujoče glejte otroka. Milni mehurček lahko ujamete na palčko in jo dvignete v višino svojih oči ter čakate ali pa se pretvarjajte, da boste pihnili milne mehurčke in čakajte. Med čakanjem bo otrok najverjetneje nekaj sporočil, bodisi tako, da vzpostavi očesni kontakt ali pa z gesto, oglašanjem, besedo. Otrokovo sporočilo ubesedite oziroma razširite, nato pa naredite to, kar želi, na primer, da mu podate milne mehurčke.

Med aktivnostjo pihanja milnih mehurčkov se lahko osredotočite na otrokovo razumevanje in sledenje navodilom, kot so na primer: »Poči mehurčke s prstom! Pohodi mehurčke! Daj mehurčke očiju!«

Aktivnost pihanja milnih mehurčkov lahko izkoristite za razvoj glasov. Glasovi /p/, /b/ in /m/ so zgodaj razvijajoči se glasovi in jih otroci lahko lažje imitirajo, saj vidijo, kako oblikujete svoja usta, ko jih izgovorite. Med pihanjem mehurčkov lahko vključujete te glasove v besede, kot so pok, poči, pa-pa (ko mehurčki odletijo stran), mehurčki ali balončki.

Pihanje milnih mehurčkov je odlična priložnost za učenje novih besed, kot so glagoli in pridevniki ter nasprotni pojmi. V aktivnosti pihanja milnih mehurčkov uporabljate različne glagole, saj odprete in zaprete posodo z mehurčki, mehurčke pihate in pokate. Obenem razvijate nasprotne pojme, saj pihate velike in majhne mehurčke, ki letijo gor in dol in ko je miza mokra, jo je potrebo pobrisati, da bo ponovno suha.

Uporabite verbalno rutino TRI, ŠTIRI, ZDAJ! Vsakič, ko pihnete milne mehurčke, izjavite: »Tri, štiri, zdaj!« Sprva to izjavo recite brez pričakovanj, da se bo otrok nanjo odzval. Kasneje, ko bo otrok verbalno rutino dobro poznal, pa se ustavite po številki štiri in čakajte, če bo otrok morda dopolnil izjavo z besedo zdaj.

Med pihanjem milnih mehurčkov lahko usmerite otroka k odgovarjanju na različna vprašanja. Lahko mu zastavite vprašanja, ki zahtevajo DA ali NE odgovor (na primer: »Še mehurčke?«), in K-vprašanja (na primer: »Kdo bo pihal mehurčke? Kam so šli mehurčki?«)

Razširjajte otrokove izjave med pihanjem mehurčkov. Če se otrok izraža večinoma le z eno besedo, njegovi izjavi dodajte še eno besedo. Na primer, če otrok reče: »Mehurček!« in s prstom pokaže na velik mehurček, lahko rečete: »Velik mehurček!«

Z milnimi mehurčki lahko urite otrokovo pozornost. Če otroka hitro zmotijo moteči elementi, ga lahko učite, kako naj kljub motečim elementom sedi pri miru. Otrok naj sedi na stolu, vi pa pihajte milne mehurčke nanj. Premakne se lahko šele, ko rečete: »Zdaj!« in šele takrat lahko poči milne mehurčke.