KNJIGA MESECA: PRITISNI TUKAJ

Knjiga PRITISNI TUKAJ, katere avtor je Hervé Tullet, je interaktivna slikanica, ki poslušalca aktivno vključuje v pripovedovanje. Zasnovana je tako, da poslušalec sledi zapisanim navodilom v knjigi. Slikanica je primerna za malčke kot tudi za starejše predšolske otroke. Pri malčkih lahko knjigo izkoristimo za razvoj razumevanja, sledenja navodilom in širjenje besedišča, pri starejših otrocih pa lahko poleg tega razvijamo tudi številne koncepte in veščine.

RAZUMEVANJE VZROČNO-POSLEDIČNIH ODNOSOV: otrok s svojimi dejanji vpliva na dogajanje v knjigi. Ko izpelje navodilo na eni strani, se na drugi strani nekaj spremeni. S tem spoznava, da s svojimi dejanji vpliva na okolje okoli sebe.

KAZANJE S KAZALCEM: na določenih straneh mora otrok s prstom pritisniti na piko oziroma pike. Če otrok tega še ne zmore, mu demonstrirajte, kako naj to naredi oziroma mu lahko pomagate tako, da vodite njegovo roko oziroma prst in skupaj pritisnete na piko ter na ta način izkoristite knjigo za razvijanje te veščine. Pri otrocih, ki že zmorejo kazati s prstom, jih spodbudite, da v knjigi s kazalcem pritisnejo na pike.

SLEDENJE ENODELNIM NAVODILOM: v knjigi je na vsaki strani napisano enodelno navodilo (na primer: »Pritisni na piko! Enkrat ploskni! Pihaj!«). Spodbudite otroka, da izpelje navodilo oziroma mu pri tem pomagajte.

ŠIRJENJE BESEDIŠČA: knjiga vsebuje številne glagole, kar lahko izkoristimo za učenje in utrjevanje razumevanja nekaterih akcijskih besed (na primer pritisniti, ploskati, pretresti itd.). Pojma velik in majhen sta dva izmed prvih opisnih pridevnikov v malčkovem besedišču. V knjigi so predstavljene majhne in velike pike, kar lahko izkoristimo za razvoj in utrjevanje razumevanja teh dveh pridevnikov.

PREPOZNAVANJE BARV: v knjigi so predstavljene tri primarne barve (rumena, modra in rdeča). Te tri barve se pojavljajo skozi celotno knjigo, kar lahko izkoristimo za učenje razumevanja in poimenovanja teh treh barv.

ŠTETJE: nekaj navodil v knjigi je zapisanih tako, da otrok večkrat ponovi določeno akcijo (na primer večkrat ploskne), ob čemer lahko hkrati tudi šteje.

JEZIK: knjiga ponuja veliko priložnosti za učenje in uporabo preteklika (na primer: »Pritisni tukaj! Kaj si naredil?«).

K-VPRAŠANJA: otroku lahko zastavite številna vprašanja, ki se začnejo z vprašalnicama KAJ in KAM (na primer: »Kaj se je zgodilo? Kam so padle pike?«).

PREDVIDEVANJE POSLEDIC: ker je knjiga napisana tako, da ilustrira vzročno-posledične odnose, lahko otroka spodbudimo k temu, da predvideva, kaj se bo zgodilo na naslednji strani. Vprašamo ga: »Kaj misliš, da se bo zgodilo, če pritisneva piko?« Otroku lahko ob tem nudimo ustrezen verbalni model odgovora: »Mislim, da bo izginila!«

VZORCI: v knjigi je predstavljen vzorec iz vseh treh primarnih barv. Kasneje se dve piki v tem vzorcu zamenjata, zato lahko spodbudite otroka, da poišče »napako«.

LEVO IN DESNO: nekatere strani v knjigi zahtevajo otrokovo poznavanje razlike med levo in desno stranjo. Pri starejših otrocih lahko to izkoristimo kot priložnost za učenje leve in desne strani, če so za to motivirani.