BRANJE KNJIG Z MALČKI

Otroci v obdobju malčka že izkazujejo zanimanje za knjige, vendar pogosto niso pripravljeni, da bi poslušali njihovo celotno vsebino. Knjige radi držijo v rokah, obračajo strani, gledajo slike in govorijo predvsem o tem, kar jih zanima. Pogosto imajo svoje najljubše knjige, ki jih radi gledajo znova in znova. Skupno prebiranje knjig z malčki spodbuja interakcijo med odraslim in otrokom, ugodno vpliva na govorno-jezikovni razvoj in razvija njihov interes za knjige.

KAKO BRATI KNJIGE Z MALČKI?

Otrok naj si izbere katerokoli knjigo želi. Kadar otroci sami izberejo knjigo, ki jo želijo prebirati skupaj s odraslimi, jih izbrana knjiga zagotovo zanima.

Ko gledate knjige skupaj z malčkom, naj otrok sedi nasproti vas. Tako boste lažje opazovali, kaj v knjigi ga zanima in na ta način sledili njegovemu interesu. Hkrati bo otrok, kadar ga opazujete z zanimanjem in navdušenjem, lažje videl, da ste zainteresirani za gledanje knjig skupaj z njim.

Pustite, da malček sam drži knjigo in obrača strani, saj je tako aktivno vključen v »branje«. Ne skrbite, če malček pri tem preskoči nekaj strani, saj mu, kadar gledamo knjige skupaj z njim, želimo knjigo in dejavnost skupnega branja predstaviti kot zabavno aktivnost.

Ni potrebno prebrati celotne knjige naenkrat. Nekateri otroci lahko knjigo le prelistajo ali pa pogledajo samo določene strani v njej, spet drugi pa bodo želeli pogledati celotno knjigo od prve do zadnje strani. Otroku pustite, da gleda knjigo v svojem tempu in v skladu s svojimi zanimanji. Malček naj »bere« knjigo na svoj način.

Povsem sprejemljivo je, če spremenite vsebino knjige. Zgodbo lahko poenostavite in jo tako prilagodite trenutni stopnji otrokovega govora ter jezika. Z otrokom se lahko pogovarjate le o slikah in ilustracijah v knjigi ter napisanega besedila sploh ne preberete.

Nekateri malčki radi večkrat pogledajo isto knjigo. Večkratno branje ene in iste knjige pomaga otrokom pri učenju novih besed ter pri razvijanju razumevanja konceptov, ki so predstavljeni v knjigi.

Med branjem knjige počakajte, da otrok nekaj naredi ali reče. Ko obrnete stran v knjigi, tiho počakajte na otrokov odziv. Ob tem se izogibajte postavljanju vprašanj ali izpostavljanju nečesa, kar se nahaja na tisti strani knjige. Otrok ima tako priložnost, da se lahko izrazi in gre v izmenjavo z vami.

SPODBUJANJE GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA MED BRANJEM KNJIG Z MALČKI

Med skupnim gledanjem knjig uporabljajte različne besede. Izogibajte se poimenovanju predmetov v knjigi, saj je otrok tako izpostavljen predvsem samostalnikom. Otrok mora slišati tudi različne druge besede, kot so pridevniki (na primer visok, moker, vroč), glagoli (na primer teče, poje), besede, s katerimi izražamo počutja (na primer vesel, jezen), predlogi (na primer na, v, pod), časovni izrazi (na primer sedaj, potem, kasneje) itd.

Poudarite pomembne besede, ki so nujne za otrokovo razumevanje vsebine v knjigi. Besede izpostavite s svojim glasom, upočasnite tempo govora in pokažite sliko v knjigi, ki prikazuje pomen poudarjene besede. Ob tem lahko uporabite tudi geste, s katerimi otroku bolj nazorno pojasnite oziroma prikažete pomen konceptov v knjigi. Na primer, ko gledate sliko velikega slona in govorite o njem, lahko z razširjenima rokama nakažete pomen pojma velik.

Ko otrok komentira nekaj, kar vidi v knjigi, razširite njegovo izjavo. Na primer, če otrok vidi sliko psa, ki se kopa, in pri tem reče: »Kuža!«, lahko rečete: »Kuža se kopa!« Ko dodajate besede otrokovi izjavi, mu pokažete, kako naj oblikuje daljše stavke.

Gradite otrokovo razumevanje. Malček bo bolje razumel svoje izkušnje in svet okoli sebe, če ustvarite povezavo med vsebino knjige in njegovimi izkušnjami. Na primer, če gledata knjigo o obisku pri zdravniku, se lahko pogovarjata o nedavnem obisku pri zdravniku.

Knjige nudijo odlično priložnost za spodbujanje otrokove domišljije. Pogovor o duhovih, piratih ali gradovih, ki jih otrok v realnem življenju ne more doživeti, pomaga graditi otrokov jezik, igro in mišljenje.

Vir: Lowry, L. (2012). Sharing Books with Toddlers, The Hanen Way. Pridobljeno s: http://www.hanen.org/Helpful-Info/Fun-Activities/Sharing-Books-with-Toddlers,-The-Hanen-Way.aspx