IDEJE IN NASVETI

USTVARJANJE KOMUNIKACIJSKIH PRILOŽNOSTI

Logopedski kotiček | 29. maj, 2017

Otrokov razvoj govorno-jezikovne komunikacije lahko spodbujamo z majhnimi spremembami v interakciji in s prilagoditvami otrokovega vsakodnevnega okolja. Komunikacijske priložnosti so situacije v otrokovem naravnem okolju, ki ga spodbujajo k izražanju. Z ustvarjanjem tovrstnih spodbud tekom celotnega dneva povečujemo priložnosti za…..

Preberite več

KAKO IN KAKŠNA VPRAŠANJA POSTAVLJATI OTROKOM?

Logopedski kotiček | 15. maj, 2017

Malčki in mlajši predšolski otroci še ne zmorejo učinkovito sporočiti svojih misli in želja, zato jim odrasli, v želji po pomoči, postavljajo številna vprašanja. Vprašanja zastavljajo, da bi ugotovili, kaj otrok želi (na primer: »Boš pil?«), da bi preverili, če…..

Preberite več

UČENJE IZBIRE

Logopedski kotiček | 8. maj, 2017

Izbiranje je ena izmed zgodaj razvijajočih se veščin, ki se jo otrok nauči. Ko malčki postajajo vedno bolj samostojni, se njihova želja po kontroli nad okoljem veča. Z nudenjem možnosti izbire malčku nudimo več kontrole, prav tako pa mu sporočamo,…..

Preberite več

VERBALNE RUTINE

Logopedski kotiček | 1. maj, 2017

Verbalne rutine so besede oziroma izjave, ki so predvidljive in se pojavljajo vedno ob istem času v isti aktivnosti. Tovrstne rutine so prisotne v repetativnih knjigah, pesmicah in prstnih igrah, v različnih igrah in dnevnih rutinah. Predvidljivost in ponavljajoča se…..

Preberite več